noclegi na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1  [2]

XIX i XX wiek Pomorza Gdańskiego

07 czerwca 2012r.

Pomorze Gdańskie w XIX i XX wieku, Początek XIX wieku charakteryzuje się dalszym upadkiem gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej i powolnym rozwojem stosunków kapitalistycznych w państwie pruskim.


Dzieje Kartuz - okres międzywojenny

17 czerwca 2012r.

Wybitne osiągnięcia natomiast zanotować można dla okresu międzywojennego w dziedzinie kultury, między innymi dzięki działalności wspomnianego Aleksandra Majkowskiego. Organizowane były wystawy sztuki ludowej, kursy hafciarskie, które prowadziła siostra Majkowskiego Franciszka. W mieście pojawiały się zespoły teatralne z kraju i występowali w nich tacy artyści, jak Osterwa, Solski, Jaracz i inni. Wspomnieć również trzeba, że w Kartuzach wydawana była "Gazeta Kartuska" z dodatkiem "Kaszuby". W latach 1928—1929 pojawiło się także pismo "Przyjaciel Ludu Kaszubskiego" finansowane przez


Klasztor - Kartuzy

17 czerwca 2012r.

Wzdłuż ciągu ulicy Ks. Ściegiennego po jej wschodniej stronie, obecnie zabudowanej, wznosiły się zabudowania folwarku klasztornego, rozebrane w pierwsze] połowie XIX w. Dziś budynek pod nr 1 mieści siedzibę Cechu Rzemiosł Różnych z dużą salą widowiskową na 400 miejsc, ze sceną i kanałem dla orkiestry. Dalej, pod nr 3 wznosi się gmach Liceum Ogólnokształcącego im. Hieronima Derdow-skiego [27], Jest to przebudowana szkoła podstawowa z XIX w., którą wyniesiono na miejscu wcześniejszej, umieszczonej przez władze pruskie w oborze folwarcznej. Opodal szkoły przy chodniiku ulicznym zwraca uwagę olbrzymi pień usychającego


Okolice Lipusza i Dziemian

24 lipca 2013r.

OKOLICE LIPUSZA I DZIEMIAN Lipusz i Dziemiany - gminy obejmujące zachodnią część powiatu kościerskiego, posiadają dogodne połączenie z Trójmiastem i w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał turystyczny. Mimo reklam i tak prawie wszyscy turyści pędzą nad Wdzydze. Od kilku lat lepiej o potencjalnych turystów zdają się zabiegać Dziemiany, które posiadają ładne gminne kąpielisko i bazę noclegowo gastronomiczną. Dla wygody turystów powstała tu także ścieżka dydaktyczno spacerowa wokół jeziora Rzuno oraz dwie znakowane trasy rowerowe.


Okolice Chojnic

24 lipca 2013r.

OKOLICE CHOJNIC Turystyczną mekką chojniczan są Charzykowy, czy jak tu się mówi Charzyki, ale o nich szerzej w następnym podrozdziale "Od Charzyków do Swornychgaci i Konarzyn". Tu chciałbym przedstawić głównie mało znane miejscowości na południe i wschód od miasta. Do dziś są to tereny typowo rolnicze, a turyści pojawiają się tu zazwyczaj z przypadku. JARCEWO to nieduża wieś leżąca 4 km na północ od Chojnic.


Od Charzyków po Swornegacie i Konarzyny

24 lipca 2013r.

OD CHARZYKÓW PO SWORNEGACIE I KONARZYNY Już przed II wojną światową Jezioro Charzykowskie, zwane też Lukomiem, było znanym w całym kraju ośrodkiem sportów żeglarskich. Od wschodu i północy jezioro otoczone jest przez sosnowe lasy, chronione w ramach Zaborskiego Parku Krajobrazowego i Parku Narodowego Borów Tucholskich.


Konarzyny

24 lipca 2013r.

KONARZYNY, duża, typowo rolnicza wieś gminna, położone są z kolei w "drugą stronę" od Chocińskiego Młyna. Przed wojną była to jedna z najdalej na zachód wysuniętych miejscowości woj. pomorskiego. Nazwa wsi wywodzi się od koniarów (koniuchów), którzy hodowali tu konie dla książęcej drużyny.


Strona 2 z 2, < Poprzednia  1  [2]