noclegi na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Dzieje Szczecina – dzieje miasta Szczecin

17 lipiec 2010r.

Szczecin, Dzieje Miasta. Najstarsza osada szczecińska powstała pod koniec IX wieku i w początkach X wieku na wysuniętym cyplu wysokiego brzegu Odry, w miejscu dawnego grodu plemion kultury łużyckiej. Na wzgórzu zamkowym, gdzie mieścił się gród, zbudował swoją siedzibę książę zachodniopomorski. Tutaj też szukała schronienia przed wrogiem ludność z innych części osady. Zasadnicze znaczenie gospodarcze miało jednak podgrodzie usytuowane u stóp grodu, nad Odrą, gdzie mieszkali rzemieślnicy, rybacy i handlarze. Jak wspominają kronikarze, Szczecin był "broniony naturą i umocniony sztuką, [...] niedostępny dla wszystkich nieprzyjaciół". Przypuszczalnie w pierwszej połowie XII wieku miasto liczyło około 5—9 tys. mieszkańców.


Historia portu Szczecińskiego - port w Szczecinie

07 sierpień 2010r.

Najstarsza przystań portowa Szczecina znajdowała się w zakolu Odry, którego wierzchołek znajdował się tam, gdzie dzisiaj oglądać możemy Basztę Siedmiu Płaszczy. W drugiej połowie XIII wieku, po otrzymaniu przez miasto praw miejskich i po przystąpieniu do Hanzy, port wszedł w nowy etap rozwojowy. W roku 1293 Szczecin otrzymał prawo składu, podporządkowując sobie cały handel, szczególnie zbożem, w rejonie dolnej Odry.


Zabytki Szczecińskie - zabytki w Szczecinie

20 październik 2010r.

Zamek Książąt Pomorskich. Na wgórzu zamkowym zlokalizowany był niegdyś gród. W trakcie badań archeologicznych w roku 1947 natrafiono na 11 warstw osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Najniższa warstwa zalegała na głębokości 4,60 m od poziomu obecnego dziedzińca zamkowego. Znalezione tam przedmioty dokumentują istnienie osadnictwa prasłowiańskiego sprzed 2500 lat.