noclegi na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Żarnowiec

21 październik 2011r.

Niedaleko północnego krańca Jeziora Żarnowskiego i 5 km od Bałtyku leży wieś i osada klasztorna Żarnowiec. Nazwę tę wywodzą językoznawcy od żaren.czyli kamienia w żarnach, lub żarnowca, zaś legenda ludowa od sarny, która wywiodła zbłąkanego księcia z puszczy i zaprowadziła do osady, nazwanej następnie Żarnowiec. Pierwsza nazwa w dokumencie z 1220 r. występuje w postaci Sarnouitz. W nieznanym dokładnie czasie, niewątpliwie w 1 poł. XIII w. założony został w Żarnowcu przez konwent oliwski klasztor Cys-tersek. Dzięki hojnym nadaniom książąt pomorskich, klasztoru ol iwskiego, rycerzy, a także zakupom doszedł konwent żarnowiecki do dużego majątku, składającego się z licznych wsi, jez. Piaśni-ca (gdyż tak nazywało się niegdyś Jez. Żarnowieckie) i rozległych lasów1. Uzyskał on także prawo urządzania targów, zakładania młynów i karczem, połowu ryb w morzu i budowy jazów, a także uprawnienia bartnicze.


Westerplatte

27 wrzesień 2011r.

Westerplatte. Powstanie półwyspu. Już na progu ery nowożytnej gdańszczanie prowadzili prace regulacyjne u ujścia Wisły. Rzeka niosła masy piasku, zamulając dostęp do portu. Przed 1594 r. trzeba było wybudować dwa sięgające ok. 200 m w głąb morza falochrony, aby wydzielić pogłębiany tor wodny i umożliwić żeglugę. Z czasem, przy "zach. stronie falochronu odłożyło się tyle piasku, że wyłoniła się wyspa (w końcu XVII w.) zwana West Plaate (zachodnia płyta), jako że leżała na zachód od ujścia rzeki. Podobnie po wsch. stronie ujścia Wisły powstała druga 'piaskowa wydma zwana Ost Plaate, która jednak niebawem połączyła się z lądem. Utworzyły się w ten sposób dwa wejścia do portu gdańskiego — stary Nor-dergałt i nowy Westergałt między West Plaate a stałym lądem w Nowym Porcie, który coraz częściej był wykorzystywany, podczas gdy Nordergałt ulegał często zamuleniu. W 1845 r. zasypano niepotrzebne już dawne ujście i wyspa Westerplatte stała się półwyspem położonym na wschód od ujścia Wisły, zachowując jednak swą nazwę.