noclegi na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Kościół N.P. Marii

09 październik 2011r.

Kościół N.P. Marii *** jako parafialny Głównego Miasta istnieje niewątpliwie w tym miejscu od 1343 r. Tradycja jednak mówi o kościele pod tym wezwaniem ufundowanym jeszcze przez księcia Świętopełka w 1243 r. Wiadomo też, że w tym kościele wystawiono jego zwłoki w 1266 r. Dokument z 1271 r. wymienia obok kościoła Św. Mikołaja i Św. Katarzyny (ten ostatni był parafialny) również i kościół Panny Marii. Nie wchodząc w szczegółowe rozważania, konstatujemy fakt istnienia kościoła lub kaplicy pod takim wezwaniem w przedkrzyżackim Gdańsku, może w okolicach lub na miejscu obecnego.


Kaplica Królewska

11 październik 2011r.

Kaplica Królewska ** została zbudowana w 1. 1678—81 przez gdańskiego budowniczego Bartłomieja Ranischa zapewne wg proj. słynnego architekta królewskiego — Tylmana z Ga-meren. U podstaw tej fundacji leży trwający wówczas od półtora wieku zatarg między gminą protestancką a katolickim proboszczem. Kościół NPMarii, parafialny Głównego Miasta, znajdował się, jako parafia, pod patronatem króla polskiego. Gdy reformacja objęła inne kościoły gdańskie — tu nadal, mimo nacisków ze strony zreformowanej gminy i licznych zatargów, utrzymywali się katolicy, ustępując powoli ewangelikom. W końcu — mimo licznych procesów i targów — zostali faktycznie usunięci z wnętrza, chociaż formalnie mogli dochodzić swych praw (co zresztą usiłowali przeprowadzić). Aby tę sprawę rozwiązać, a zarazem zapewnić katolickiej mniejszości miejsce nieskrępowanych praktyk religijnych, arcybiskup Andrzej Olszowski, prymas Polski (zmarł w Gdańsku w 1677 r.) ofiarował na budowę nowej świątyni dla katolików 80 tys. guldenów, 20 tys. dołożył sam Jan III Sobieski. Po spaleniu w 1945 r. odbudowę kościoła zakończono w 1948 r.