noclegi na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

XIX i XX wiek Pomorza Gdańskiego

07 czerwiec 2012r.

Pomorze Gdańskie w XIX i XX wieku, Początek XIX wieku charakteryzuje się dalszym upadkiem gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej i powolnym rozwojem stosunków kapitalistycznych w państwie pruskim.


Rola Gdańska w sztuce

07 czerwiec 2012r.

W Gdańsku — podobnie jak w Elblągu — na przełomie XVI i XVII w. wprowadzono system włoskich fortyfikacji bastionowych, uzupełniony następnie umocnieniami wodno-ziemny-mi o typie holenderskim. Rozrost miast znalazł swój wyraz także w formach architektury świeckiej. Coraz bardziej zwarta zabudowa przyczyniła się do rozprzestrzenienia typu wielokondygnacjowej kamienicy mieszczańskiej. W ukształtowaniu jej elewacji rolę zasadniczą odegrały niderlandzkie wzory. Attyka, tak charakterystyczna dla innych ziem polskich, nie dotarła na teren objęty wpływami Gdańska. Najbardziej rozpowszechniony był tutaj typ domu nawiązujący strzelistymi proporcjami do średniowiecza, o stromym dachu ujmującym zwrócony do ulicy


Okolice Lipusza i Dziemian

24 lipiec 2013r.

OKOLICE LIPUSZA I DZIEMIAN Lipusz i Dziemiany - gminy obejmujące zachodnią część powiatu kościerskiego, posiadają dogodne połączenie z Trójmiastem i w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał turystyczny. Mimo reklam i tak prawie wszyscy turyści pędzą nad Wdzydze. Od kilku lat lepiej o potencjalnych turystów zdają się zabiegać Dziemiany, które posiadają ładne gminne kąpielisko i bazę noclegowo gastronomiczną. Dla wygody turystów powstała tu także ścieżka dydaktyczno spacerowa wokół jeziora Rzuno oraz dwie znakowane trasy rowerowe.


Okolice Chojnic

24 lipiec 2013r.

OKOLICE CHOJNIC Turystyczną mekką chojniczan są Charzykowy, czy jak tu się mówi Charzyki, ale o nich szerzej w następnym podrozdziale "Od Charzyków do Swornychgaci i Konarzyn". Tu chciałbym przedstawić głównie mało znane miejscowości na południe i wschód od miasta. Do dziś są to tereny typowo rolnicze, a turyści pojawiają się tu zazwyczaj z przypadku. JARCEWO to nieduża wieś leżąca 4 km na północ od Chojnic.


Konarzyny

24 lipiec 2013r.

KONARZYNY, duża, typowo rolnicza wieś gminna, położone są z kolei w "drugą stronę" od Chocińskiego Młyna. Przed wojną była to jedna z najdalej na zachód wysuniętych miejscowości woj. pomorskiego. Nazwa wsi wywodzi się od koniarów (koniuchów), którzy hodowali tu konie dla książęcej drużyny.