noclegi na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Zabytki Szczecińskie - zabytki w Szczecinie

20 października 2010r.

Zamek Książąt Pomorskich. Na wgórzu zamkowym zlokalizowany był niegdyś gród. W trakcie badań archeologicznych w roku 1947 natrafiono na 11 warstw osadnictwa wczesnośredniowiecznego. Najniższa warstwa zalegała na głębokości 4,60 m od poziomu obecnego dziedzińca zamkowego. Znalezione tam przedmioty dokumentują istnienie osadnictwa prasłowiańskiego sprzed 2500 lat.


Zabytki Żukowa cz 1.

17 czerwca 2012r.

Mimo niszczycielskich poczynań władz pruskich likwidujących kilkusetletni ośrodek klasztorny zachowało się szereg obiektów architektonicznych oiraz pokaźny zespół dzieł plastyki i rzemiosła artystycznego reprezentujących pięć wieków sztuki pomorskiej. Czołowym zabytkiem budownictwa w Żukowie jest murowany kościół ponorbertański. Kościół ponorbertański. Pierwszą, zapewne drewnianą świątynię z okresu fundacji klasztoru zniszczyli w 1234 r. Prusowie, mordując równocześnie siostry zakonne. Z kolejnej, już murowanej budowli wzniesionej


Zabytki Żukowa cz 2

17 czerwca 2012r.

Będąc w Żukowie należy również odwiedzić tamtejsze hafciarki. Tradycja haftu zaszczepiona tam przez klasztor nie zaginęła. Co więcej, Żukowo jako jeden z głównych ośrodków tej dziedziny sztuki ludowej na Kaszubach wyróżnia się własną specyfiką kolory-styczno-kompozycyjną.


Klasztor - Kartuzy

17 czerwca 2012r.

Wzdłuż ciągu ulicy Ks. Ściegiennego po jej wschodniej stronie, obecnie zabudowanej, wznosiły się zabudowania folwarku klasztornego, rozebrane w pierwsze] połowie XIX w. Dziś budynek pod nr 1 mieści siedzibę Cechu Rzemiosł Różnych z dużą salą widowiskową na 400 miejsc, ze sceną i kanałem dla orkiestry. Dalej, pod nr 3 wznosi się gmach Liceum Ogólnokształcącego im. Hieronima Derdow-skiego [27], Jest to przebudowana szkoła podstawowa z XIX w., którą wyniesiono na miejscu wcześniejszej, umieszczonej przez władze pruskie w oborze folwarcznej. Opodal szkoły przy chodniiku ulicznym zwraca uwagę olbrzymi pień usychającego


Okolice Lipusza i Dziemian

24 lipca 2013r.

OKOLICE LIPUSZA I DZIEMIAN Lipusz i Dziemiany - gminy obejmujące zachodnią część powiatu kościerskiego, posiadają dogodne połączenie z Trójmiastem i w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał turystyczny. Mimo reklam i tak prawie wszyscy turyści pędzą nad Wdzydze. Od kilku lat lepiej o potencjalnych turystów zdają się zabiegać Dziemiany, które posiadają ładne gminne kąpielisko i bazę noclegowo gastronomiczną. Dla wygody turystów powstała tu także ścieżka dydaktyczno spacerowa wokół jeziora Rzuno oraz dwie znakowane trasy rowerowe.