noclegi na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Żukowo - położenie

17 czerwiec 2012r.

ŻUKOWO - Położenie, Wieś rozbudowała się częściowo w dolinie rzeki Raduni, a częściowo na wysoczyźnie, głównie wzdłuż Szosy gdyńskiej. Z dna doliny dźwiga się ku północy strome zbocze wysoczyzny, na której w ostatnich dziesięcioleciach, a zwłaszcza po ostatniej wojnie, powstało duże osiedle mieszkaniowe wraz


Dzieje Klasztora w Żukowie

17 czerwiec 2012r.

Duże znaczenie miało przyznanie norbertankom klasztornym immunitetów**, między innymi zwolnienie ich od tak uciążliwych powinności, jak stacje dla urzędników, służby i psiarni książęcej, od wypraw wojennych mieszkańców większości wsi podległych klasztorowi oraz od stróży grodowej. Nie Regalia — prawa przysługujące wyłącznie monarsze, podlegające darowiźnie. "Immunitet — przywdilej udzielony przez monarchę panu feudalnemu, w tyrn wypadku klasztorowi norbertanek, zwalniający od podlegania powszechnie wiążącym obowiązkom


Żukowo 1945 r.

17 czerwiec 2012r.

Dotkliwe ciosy spadły na Żukowo w połowie marca 1945 ,r. Przez (kilka dni toczyła się tutaj ciężka bitwa między radzieckimi oddziałami 65 armii II Frontu Białoruskiego a wojskami hitlerowskimi. Wieś przechodziła kilkakrotnie z rąk do rąk, aż ostatecznie Niemcy umknęli w popłochu w stronę Gdańska. Podczas tych walk zginęło w okolicy Żukowa około 3900 żołnierzy radzieckich. Po roku 1945 wieś rozbudowała się szybko. Niedługo po wojnie wzniesiono tu


Zabytki Żukowa cz 1.

17 czerwiec 2012r.

Mimo niszczycielskich poczynań władz pruskich likwidujących kilkusetletni ośrodek klasztorny zachowało się szereg obiektów architektonicznych oiraz pokaźny zespół dzieł plastyki i rzemiosła artystycznego reprezentujących pięć wieków sztuki pomorskiej. Czołowym zabytkiem budownictwa w Żukowie jest murowany kościół ponorbertański. Kościół ponorbertański. Pierwszą, zapewne drewnianą świątynię z okresu fundacji klasztoru zniszczyli w 1234 r. Prusowie, mordując równocześnie siostry zakonne. Z kolejnej, już murowanej budowli wzniesionej


Zabytki Żukowa cz 2

17 czerwiec 2012r.

Będąc w Żukowie należy również odwiedzić tamtejsze hafciarki. Tradycja haftu zaszczepiona tam przez klasztor nie zaginęła. Co więcej, Żukowo jako jeden z głównych ośrodków tej dziedziny sztuki ludowej na Kaszubach wyróżnia się własną specyfiką kolory-styczno-kompozycyjną.