noclegi na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Bukowo Morskie nad moooorzemmmm

19 maj 2010r.

Bukowo Morskie to wieś letniskowa nad jez. Bukowo. Gospodarstwo rybackie. W latach 1252-1256 książę gdański Świętopełk ufundował tu klasztor cystersów. Budowę konwentu rozpoczęto w latach 70. XIII w. i kontynuowano w XIV w. Zakonnicy przybyli z opactwa w Dargun k. Greifswaldu. Do klasztoru należały rozległe dobra między Darłowem a Sławnem, obejmujące około 40 wsi. Po reformacji budynki opactwa popadły w ruinę i zostały rozebrane. Do naszych czasów zachował się kościół poklasztorny, gotycki, z poł. XIV w. Jest to budowla halowa, trójnawowa, z masywną wieżą od zachodu. W prezbiterium i nawie środkowej sklepienia gwiaździste. Późno-renesansowa ambona z pocz. XVII w. Pochodzące z kościoła skrzydła gotyckiego ołtarza znajdują się obecnie w muzeum w Słupsku. Za wsią szosa biegnie wzdłuż brzegów jez. Bukowo.

ocena 4,4/5 (na podstawie 5 ocen)

Oferty na wczasy i wakacje nad morzem.
Bukowo Morskie, jezioro, w Polsce