noclegi na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Kołobrzeg - co w okolicy

12 wrzesień 2010r.

Do Podczela (6 km, 3 godz.) Na spacer do Podczela wyruszamy od hotelu i przechodzimy ulicami: Dworcową, Kniewskiego, Kasprowicza i Fredry. Przy ul. Fredry warto obejrzeć fort słynny z czasów bitwy o Kołobrzeg w 1807 r. Początkowo wojska armii napoleońskiej otrzymały zadanie blokowania wojsk pruskich znajdujących się w twierdzy. Dopiero później przystąpiono do regularnego oblężenia. W walkach tych brały udział także jednostki polskie — 1 pułk piechoty polskiej, którym dowodził płk. Antoni Sułkowski. Polacy atakowali od strony wschodniej. W nocy z 17 na 18 maja po zaciekłych walkach wojska polskie opanowały fort. Przekazany następnie innym oddziałom, został przez obrońców twierdzy odbity. Dowódca francuski gen. Maison wielokrotnie wyrażał w rozkazach swój podziw i szacunek dla walczących Polaków. W dn. 3 maja 1807 r. kapelan 1 pułku ks. Przybylski mówił w kazaniu do żołnierzy: Żołnierze Polscy! Pod Kołobrzegiem obozujemy. Od czasów Chrobrego nasz regiment na łonie województw gnieźnieńskiego i poznańskiego utworzony pierwszy chorągwie wojskowe polskie na Pomorzu rozwija. I dalej ... Wy żołnierze regimentu pierwszego szczególnie dowodzicie, że Polak w Europie istnąć powinien. Obecnie dawny fort zamieniono w piękny amfiteatr, który kołobrzeźanie pobudowali w czynie społecznym. Odbywają się tutaj różnorodne imprezy "Kołobrzeskiego Lata". Coraz większy rozgłos zyskuje Festiwal Piosenki Żołnierskiej, który odbywa się tutaj co roku w lipcu. Od amfiteatru idziemy w kierunku morza, nad brzegiem którego oglądamy fort "Kamienice". Dalszą drogę odbywamy wzdłuż brzegu morza plażą lub aleją nadmorską. Po przejściu ok. 3 km skręcamy w prawo i polną drogą wiodącą przez piękny bukowy las dochodzimy do Podczela. Jest to ośrodek wypoczynkowo-sanatoryjny górników z Katowickiego Zjednoczenia Węgla Kamiennego. Dla przybywających tu kuracjuszy i wczasowiczów zbudowano w 1967 r. bardzo ładny kryty basen. Dodatkową atrakcją tej wycieczki może być jeszcze spacer po lesie kołobrzeskim, który jest pozostałością dawnej puszczy. Zajmuje obszar ok. 15 km2; jego drzewostan składa się głównie z buków. Powrotną drogę do miasta odbywamy autobusem PKS lub MKS (linia nr 2), przystanek iznaj-duje się przy szosie wiodącej z Koszalina do Kołobrzegu, w pobliżu pomnika górnika. Przejeżdżając przez miasto zwróćmy uwagę na gazownię i otaczający ją teren. W tym rejonie w marcu 1945 r. ciężkie walki prowadzili polscy żołnierze z 9 pp. Ich trud upamiętnia wmurowana koło gazowni pamiątkowa tablica. WYCIECZKI SAMOCHODOWE Dysponując własnym środkiem lokomocji można odbyć z Kołobrzegu kilka interesujących wycieczek. Proponujemy wyjazdy do Białogardu, Koszalina oraz Trzebiatowa. 6. Szlakiem solnym do Białogardu (37 km) Szlak solny, prowadzący z Kołobrzegu na południe do Wielkopolski, jest drogą, którą przemierzali kupcy kołobrzescy wiozący w głąb Polski sól warzoną w mieście oraz różne atrakcyjne zamorskie towary, przede wszystkim przedmioty zbytku. Z Polski przewożono tędy głównie artykuły rolne. Wyruszając od hotelu przejeżdżamy ulicami: Lenina, Bieruta, Fornalskiej, Grochowską i Białogardzką. W odległości 4 km od miasta — Stram-nica. Dalej mijamy Czernin, Dygowo (12 km), Jazy (21 km), Wrzosowo. We Wrzosowie zachował się zabytkowy kościół z XIV w. z interesującymi późnogotyckimi ościeżami. Wewnątrz kościoła zabytkowa ambona, chrzcielnica i dzwon. Teren aż do Karlina jest bardzo ciekawy, urozmaicony pod względem krajobrazowym, szczególnie na odcinku Dygowo—Karlino. Parsęta płynąca przez pewien czas równolegle do szosy, tworzy niezwykle malownicze zakątki. U ujścia Radwi do Parsęty leży liczące ok. 4000 mieszk. Karlino (29 km). Pod względem historycznym należało do ziemi kołobrzeskiej. Z dokumentu wydanego w 1159 r. dowiadujemy się o komorze celnej u przeprawy przez Parsętę gdzie pobierano cło od drewna spławianego rzeką do Kołobrzegu, na potrzeby warzelni soli. Statut miasta nadany został przez biskupów kamieńskich a pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1313 r. Na miejscu pomorskiego grodu pobudowany został w XIII w. zamek, który przebudowano na przełomie XVI i XVII w. w stylu renesansowym. W herbie miasta widzimy pastorały, oznaczają one, że Karlino było zależne od biskupów kamieńskich. Z ocalałych zabytków warto zwrócić uwagę na późno-gotycki kościół Św. Michała, stare spichrze budowane systemem ryglowym i zajazd. Możliwość plażowania nad Parsętą. W mieście jest hotel turystyczny z restauracją, gospoda (ul. Kołobrzeska), stacja benzynowa. Sklepy i punkty usługowe zlokalizowane są w rynku. Wycieczkę kończymy w Białogardzie (37 km). Miasto pow. położone nad Parsętą, jest ważnym węzłem komunikacyjnym; liczy ok. 24 000 mieszk. Ośrodek przemysłu drzewnego, spożywczego i skórzanego. Jest to stary słowiański gród. Tutaj prawdopodobnie w początkach XII w. mieli swą siedzibę książęta pomorscy; później Białogard był siedzibą kasztelanii. Prawa miejskie otrzymał w 1299 r. W XIV w. wzniesiono mury miejskie a ich fragmenty zachowały się do czasów obecnych. Pozostała też Brama Wysoka (zwana Połczyńską) z XIV w. Najokazalszym zabytkiem jest gotycki kościół Mariacki z wysoką, widoczną już z odległości kilku kilometrów wieżą (60 m). Wewnątrz kościoła zabytkowe stalle, rzeźby, ołtarze, barokowe organy. Ponadto zachowało się kilka spichrzy zbożowych z żurawiami (XVII w.), ratusz z XVII w., pozostałości grodziska wczesnośredniowiecznego. Nad Parsętą piękny park miejski z okazami 600-letnich dębów. Informacje: Hotel "Pod Orłem", ul. Wojska Polskiego 75/76, tel. 20 02; restauracje: "Popularna" ul. 22 Lipca 44, "Zefir" ul. Bieruta 33, bar "Zefir" pl. Wolności 12; pogotowie ratunkowe, ul. 1 Maja 23; apteka, pl. Wolności 6/7; basen kąpielowy, ul. Moniuszki i stacja benzynowa, ul. Kościuszki 9, naprawa samochodów: ul. Kisielice Duże tel. 531, ul. Batalionów Chłopskich 33, tel. 543; punkty "it": ul. Kopernika 6 oraz w recepcji hotelu "Pod Orłem". 7. Koszalińskim Szlakiem Nadmorskim do Koszalina (53 km) Kołobrzeg opuszczamy ulicami: Walki Młodych Koszalińską. Po drodze mijamy położone w pięknym lesie (bulki, świerki, modrzewie, sosny) Pod-czele — ośrodek sanatoryj no-wypoczynkowy górników. Mijamy Bagicz (10 km) a następnie w pobliżu st. kol. Ustronie Morskie skręcamy w lewo i udajemy się do znanej miejscowości letniskowej o tej właśnie nazwie. Ustronie Morskie położone jest na wysokim klifowym brzegu morza. Zabudowania ciągną się na długości ponad 3 km. Pobudowały tu swe domy wczasowe różne instytucje: Fundusz Wczasów Pracowniczych (Domy Wypoczynkowe "Fala", "Marysia", "Pomorzanka", "Bałtyk", "Lublinian-ka"), Zakłady Przemysłu Gumowego, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i cały szereg innych. Plaża jest szeroka, piaszczysta a piękny przymorski las dodaje miejscowości uroku. Przy głównej ulicy — 2 restauracje, kawiarnia, klub "Ruch", sklepy, stacja benzynowa. Powracamy do szosy i udajemy się w kierunku Koszalina, mijając po drodze Tymień (20 km), Mi-łogoszcz (23 km), Będzino (29 km). W Będzinie możemy skręcić z trasy w lewo, po 5 km dojedziemy do Sarbinowa. Jest to znana miejscowość letniskowa, położona nad brzegiem morza. W odległości 1 km na zachód latarnia morska w Gąskach. Jadąc dalej szosą miniemy Kazimierz (32 km) a w Mścicach (37 km) skręcamy w lewo do Mielna (42 km). Jest to jedna z bardziej znanych miejscowości wczasowych. Położona między brzegiem morza i jeziorem Jamno. We wczesnym średniowieczu istniał tutaj gród słowiański; potem Koszalin posiadał na mierzei swe składy handlowe. W rejonie Jamna wytworzyła się w XVII—XIX w. ciekawa kultura znana pod nazwą jamneńskiej. Powstała ona ze zmieszania się kultury ludności rodzimej — słowiańskiej z kulturą holendersko--fryzyjską przybyszów. Cechy słowiańskie występują w zdobnictwie, budownictwie, strojach i obrzędowości. W samym Mielnie wybudowano szereg domów wczasowych FWP, ośrodki. wypoczynkowe i kolonijne. Możliwość wypożyczania sportowego sprzętu wodnego nad jez. Jamno. Z Mielna udajemy się do Koszalina (53 km). Stolica województwa liczy ponad 60 000 mieszk. Miasto położone jest wśród wzgórz morenowych (Krzy-żatka — 156 m npm.). Czynne są tu różne zakłady v przemysłowe, m. in.: Koszalińska Wytwórnia Części Samochodowych, fabryka elektroniczna "Kazel", faibryka cukrów "BogusłaWka", fabryka mydła, fabryka mebli. Do najciekawszych zabytkowych budowli Koszalina należy kościół Mariacki z XIV w., we wnętrzu którego umieszczono pochodzący z tego samego okresu gotycki krucyfiks i gotyckie figury świętych. Z innych zabytków godne obejrzenia są: mury miejskie z XIII—XIV w., kapli-c a św. Gertrudy w kształcie ośmiobaku (zbudowana w 1383 r.), Domek Kata z XVIII w. a w jego pobliżu ładny park ze starodrzewem, przez który przepływa Dzierżęcinka. Warto zwiedzić także Muzeum Okręgowe mieszczące się przy ul. Armii Czerwonej 53. Posiada ono zbiory archeologiczne, galerię malarstwa współczesnego oraz stałą wystawę "Pradzieje ziem Pomorza Środkowego i miasta Koszalina". W centrum miasta przy pl. Bojowników PPR stoi nowoczesny ratusz — siedziba Miejskiej Rady Narodowej. Przed gmachem oryginalny w kształcie pomnik XX~lecia PRL. Informacje: Hotele: "Jałta", ul. Zwycięstwa 20/24, tel. 20 91; "Góra Chełmska", tel. 44 44; schronisko PTTK, ul. Racławicka 5, tel. 46 41. Restauracje: "Balaton", ul. Zwycięstwa 20; "Bałtyk", ul. Zwycięstwa 28; "Fregata", ul. Krótka 6; "Ratuszowa", pl. Bojowników PPR 11. Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. Findera 12, tel. 20 58. Kina: "Adria", ul. Grunwaldzka 8, tel. 45 16; "Muza", ul. Morska 9, tel. 37 05; "Zacisze", Rokoso-wo, tel. 67 03. PBP "Orbis", ul. Zwycięstwa 20, tel. 24 67. PLL "Lot", ul. Świerczewskiego 11/15, tel. 57 77. Stacje benzynowe: ul. Armii Czerwonej, ul. Polskiego Października; ul. Morska. Stacje obsługi samochodów: ul. Projektantów 1, tel. 69 97; uL Findera 108/112, tel. 6217; ul. Jana z Kolna, tel. 39 65; ul. Polskiego Października 7/9, tel. 67 62; ul. Obotrytów 22, tel. 26 18; ul. Findera 11, tel. 22 82. 8. Do Trzebiatowa i Kamienia Pomorskiego (65 km) Interesującą wycieczkę możemy odbyć na zachód od Kołobrzegu, do Trzebiatowa i dalej do Kamienia Pomorskiego. Z centrum miasta wyjeżdżamy ulicami: Lenina, Bieruta, Młyńską, Trzebiatowską i Szosową. Dalej przez Zieleniewo (3 km), Błotnicę (10 km), Gołańcz Pomorską (22 km) do Trzebiatowa (29 km). Trzebiatów, położony nad rzeką Regą liczy ok. 9000 mieszk. W czasie działań wojennych 1945 r. był dość poważnie zniszczony. Obecnie prawie całkowicie odbudowany. Miasto jest ośrodkiem przemysłu drzewnego (fabryka mebli, tartak) oraz spożywczego. Do rozwoju miasta przyczynia się ruch wczasowo-turystyczny, co związane jest z bliską odległością od morza i dobrym połączeniem ze znanymi miejscowościami wczasowymi: Niechorzem, Rewalem, Trzęsaczem i Mrzeżynem. Pierwotnie istniał tu gród słowiański, a następnie miasto lokacyjne (1227 r.). Pochowana jest tutaj matka Barnima III księżna Anastazja, córka Mieszka Starego. Do czasów dzisiejszych zachował się zabytkowy układ urbanistyczny miasta. W rynku zabytkowe kamieniczki i ratusz z XVII w. W pobliżu XIV-wieczny kościół Mariacki z wieżą o wysokości 90 m. Jeden z największych w Polsce dzwonów — "Maria" z 1515 r. Nad Regą zachowały się resztki murów miejskich oraz Baszta Kaszana. Informacje: Hotel miejski, ul. Wojska Polskiego 37, tel. 137; Dom Wycieczkowy PTTK, ul. Zjednoczenia 2, tel. 199. Restauracja "Bałtycka", Rynek 25; bar "Neptun", ul. Wojska Polskiego 10; bar mleczny, ul. Wojska Polskiego 37; apteka, Rynek 5; naprawa samochodów: ul. Wojska Polskiego 9, tel. 105, ul. Wojska Polskiego 43, tel. 108; stacja benzynowa, ul. 2 Pułku Ułanów. Dwanaście kilometrów za Trzebiatowem leży Cerekwica (41 km). We wsi kościół gotycki z drewnianą wieżą. W Cerekwicy warto skręcić w prawo i udać się do Rewala. Jest to miejscowość rybacka i wczasowa wzniesiona na wysokim klifowym brzegu stale podmywanym przez morze. Skutki tego najbardziej widoczne są w odległym o 1 km Trzęsaczu. Zachowały się tam na skraju wysokiego brzegu jedynie fragmenty kościoła, który ongiś stał w środku wsi. Świerzno (52 km). Park francuski i dwór Flemingów z XVIII w. Kościół z XVII—XVIII w. Kamień Pomorski (65 km), w którym kończymy naszą wędrówkę leży nad Zalewem Kamieńskim u ujścia Świńca. Miasto powiatowe liczące ponad 6000 mieszk. Miejscowość uzdrowiskowa i letniskowa. W czasie ostatniej wojny silnie zniszczony. Najokazalszym zabytkiem jest katedra, pobudowana na przełomie XII i XIII w. Portal i polichromia pochodzą z końca XIII w. Barokowe organy, kazalnica oraz ołtarz wikariacki. Zachowało się kilka fragmentów dawnych murów miejskich oraz Brama Wolińska. Ponadto gotycki kościół św. Mikołaja, kanonia, dawny pałac biskupi, zabudowania kapitulne oraz renesansowe domy.

ocena 4,4/5 (na podstawie 5 ocen)

A czemu by nie zaplanować wakacji nad morzem bałtyckim.
kurorty, Kołobrzeg, Okolica, Podczela