noclegi na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Kołobrzeg - Port i Uzdrowisko

13 wrzesień 2010r.

Port i uzdrowisko (2 godz.) Hotel "Skanpol" — ul. 1 Armii Wojska Polskiego — ul. Solna — ul. Spacerowa — ul. Morska — ul. Rodziewiczówny — Park Nadmorski — ul. Wiatraczna — ul. Kniewskiego — ul. Dworcowa — pl. 18 Marca. Wyruszamy od hotelu w kierunku północno-za-chodnim ul. 1 Armii Wojska Polskiego. Po lewej stronie ulicy zbudowane w 1. 1963—68 nowe osiedle "Parsęta". Wzniesione tutaj domy mają wysokość 4—5 kondygnacji. Następnie skręcamy w prawo, przechodzimy ok. 100 m i koło "Cocktail--Baru" skręcamy w lewo w ul. Spacerową. Zbliżamy się do dzielnicy portowej. Przechodzimy obok dwóch ciekawych domów sanatory jno-wypoczynkowych. Pierwszy należy do Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego a drugi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Frontowe ściany obu budynków zostały tak skonstruowane, aby przebywającym w nich kuracjuszom zapewnić maksymalną ilość słońca przez cały dzień. Oryginalność tej konstrukcji polega na tym, że balkony każdego piętra są cofnięte w stosunku do balkonów piętra niższego i w ten sposób odnosimy wrażenie jak gdyby ściana frontowa była znacznie pochylona. W okresie letnim duże zainteresowanie wśród gości wzbudza piękny, pełen egzotycznych okazów roślin ozdobnych ogród. Idąc dalej ul. Spacerową dochodzimy do portu. Od najdawniejszych czasów spełniał on doniosłą rolę w życiu miasta. Ostatecznie rozwinął się przy samym ujściu Parsęty do morza. Według danych kronikarskich już w XIV i XV w. umacniano ujście Parsęty. Jak wielką wagę przywiązywała rada miejska do sprawnego funkcjonowania portu nich świadczy chociażby wydane zarządzenie, na mocy którego żaden zapis w testamencie nie będzie ważny, jeżeli nie będzie zawierał obowiązkowego legatu na port (1444 r.). Port kołobrzeski był płytki, głębokość nie przekraczała 3 m, często ulegał zapiaszczeniu i dlatego część statków rozładowywano przed wejściem do portu. W okresie prosperity ruch w porcie był znaczny. W pierwszej połowie XVII w. rocznie wpływało i opuszczało port od 200 do 400 statków. Jednakże w XVIII w. coraz bardziej ruch statków w Kołobrzegu maleje, wiąże się to z uzyskaniem przez Prusy Szczecina. Wejście do portu zostaje w 1709 r. ufortyfikowane. Fortyfikacje te przetrwały aż do czasów dzisiejszych. Na bazie tych umocnień po II wojnie światowej została wybudowana latarnia morska. Zasięg jej świateł sięga 18 mil morskich. Na murach latarni znajdują się tablice z napisami upamiętnia- Wejście do portu jącymi zwycięstwo żołnierzy polskich i radzieckich nad faszystowskimi Niemcami. Port prawie w 100Vo był zniszczony w czasie ostatnich działań wojennych. Z ogromnym wysiłkiem został uporządkowany, wydobyto wraki zatopionych okrętów i sprzęt wojenny. Oddano go do eksploatacji 20 marca 1948 r. i w tym samym jeszcze roku przeładowano tu ponad 170 tys. ton węgla. W 1. 1948—52 obroty przeładunkowe wyniosły 571,8 tys. ton. Przez kołobrzeski port przeszły w tym czasie 2154 statki. W 1952 r. port handlowy w Kołobrzegu ze względów ekonomicznych zamknięto. Ponowne otwarcie portu nastąpiło 29 maja 1960 r. z przeznaczeniem dla celów handlowych i pasażerskich oraz dla rybołówstwa morskiego. O potrzebie rozbudowy portu świadczą z roku na rok wzrastające ilości przeładowanych towarów oraz zwiększająca się systematycznie ilość zawijających statków. W 1969 r. przeładowano ponad 150 tys. ton towarów. W tym samym roku wybudowano morski dworzec pasażerski i uruchomiono żeglugę pasażerską ze Szwecją. Od portu udajemy się ul. Morską a następnie aleją Parku Nadmorskiego dochodzimy do pomnika Zaślubin Polski z Morzem. Pomnik wzniesiony został w czynie społecznym w XX rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego. Usytuowany w miejscu gdzie żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego składali 18 marca 1945 r. ślubowanie morzu: Stać wiernie na straży Twych wybrzeży i bronić ich polskości po wieczne czasy. Projektantem pomnika był inż. architekt Wiktor Tołkin. Główny element pomnika tworzy jakby stylizowaną flagę. Mozaiki na ścianach i płaskorzeźby symbolizują tysiącletnie tradycje oręża polskiego na Pomorzu. Na płytach kamiennych leżących u podnóża pomnika upamiętniono wszystkie jednostki walczące o wyzwolenie miasta. Pomnik został odsłonięty 3 listopada 1963 r. Dalszy spacer odbywamy przez pięknie uporządkowany Park Nadmorski. Ogółem zajmuje on powierzchnię 41 ha i ciągnie się wzdłuż plaży pasem czterokilometrowej długości i szerokości 150—300 m. Drzewostan parku to głównie stare dęby i buki, często sosny a ponadto różne drzewa innych gatunków. Park wpływa hamująco na silne wiatry wiejące od morza oraz powoduje złagodzenie klimatu. Przychodzą tu na odpoczynek mieszkańcy miasta, wczasowicze i kuracjusze. W najbliższym sąsiedztwie Parku Nadmorskiego trwają obecnie intensywne prace budowlane. Wznoszony jest Dom Zdrojowy Centralnej Rady Związków Zawodowych i molo spacerowe o długości 220 m. Obok tych obiektów, przy ul. Słowackiego 5 mieści się sanatorium "Muszelka", leczy się tam dzieci chore na astmę. Tereny po prawej stronie ul. Rodziewiczówny aż po dom wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów "Gryf" przygotowywane są pod budowę obiektów sanatoryjnych. Na ukończeniu jest budowa sanatorium przeznaczonego dla Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu. Przy ulicach: Rodziewiczówny, Zajęczej, Ściegiennego i Nowotki stoją budynki należące do PP "Uzdrowisko Kołobrzeg". Są to: zespół domów sanatorium "Mewa", sanatorium dla dzieci w wieku szkolnym "Słoneczko", Cukrzycowy Ośrodek Naukowo-Badawczy, Dziecięcy Ośrodek Naukowo-Badawczy dla Schorzeń Astmatycznych oraz Zakład Przyrodoleczniczy. Bezpośrednio przy plaży usytuowany jest budynek, w którym mieści się klub kuracjuszy "Morskie Oko". Świetlice i kluby w sanatoriach, biblioteka uzdrowiskowa, liczne atrakcyjne imprezy pozwalają na pogodne i przyjemne przebywanie w uzdrowisku. W sezonie letnim w muszli koncertowej w parku nadmorskim występuje orkiestra symfoniczna Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej z Warszawy. Dla wygody licznych wczasowiczów i kuracjuszy w okresie sezonu czynne są w pasie nadmorskim liczne bary szybkiej obsługi; m. in. smażalnie ryb. Do hotelu wracamy ulicami: Wiatraczną, Kniewskiego, Dworcową.

ocena 4,4/5 (na podstawie 5 ocen)

Twoja turystyka w Polsce.
kurorty, Kołobrzeg, nad morzem, spacer