noclegi na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Koszalin i historia miasta

19 maj 2010r.

Pierwsza wzmianka o wsi Koszalin (Cossalitz) pochodzi z 1214 r., kiedy to książę pomorski Bogusław II nadał wieś klasztorowi norbertanów w Białobokach. W 1248 r. książę Barnim I nadał Koszalin i okoliczne tereny na własność biskupom kamieńskim. W 1266 r. biskup Herman von Gleichen nadał Koszalinowi prawa miejskie lubeckie. Zarządcami nowego miasta byli Niemcy Marąuard i Hartman, którzy otrzymali z tej okazji liczne przywileje (m.in. 100 łanów ziemi i 10 łanów lasów). Koszalin leżał na ważnym szlaku handlowym z Gdańska do Szczecina. W pocz. XIV w. ukończono budowę murów miejskich. W1333 r. do posiadłości Koszalina włączono jez. Jamno wraz z mierzeją oddzielającą je od Bałtyku oraz wieś Jamno. Umożliwiło to rozwój handlu morskiego. Na mierzei, w osadach Unieście i Czajcze, powstały porty morskie obsługujące handel miasta. Od 1457 r. Koszalin należał do Hanzy. Statki kupców koszalińskich pływały do Danii, Szwecji, Niemiec i Gdańska. Towary wożono wozami do Jamna i tam przeładowywano na szkuty. Rywalizacja o handel morski doprowadziła do zatargów z Kołobrzegiem i Darłowem. W1446 r. doszło na tym tle do bitwy z Kołobrzegiem, która zakończyła się zwycięstwem koszalinian. Jednak postępujące zamulenie jeziora i związane z tym utrudnienia w żegludze doprowadziły w końcu XV w. do upadku handlu morskiego. Po wprowadzeniu reformacji (1534) Koszalin przeszedł we władanie książąt pomorskich, którzy na miejscu dawnego klasztoru cysterek rozpoczęli wznoszenie renesansowego zamku. W XVI w. wielki pożar (1504) i dwukrotna zaraza (1535 i 1585), w wyniku której zmarło prawie 3 tysiące osób, spowodowały wyludnienie i zahamowanie rozwoju gospodarczego. W czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) okupacja wojsk cesarskich i szwedzkich doprowadziła miasto do ruiny. Sytuację pogorszyła jeszcze w 1627 r. epidemia dżumy. Od 1653 r. Koszalin przeszedł we władanie Brandenburgii. Liczył wówczas zaledwie ok. 300 mieszkańców. W1718 r. miasto strawił ogromny pożar, z którego ocalał tylko kościół mariacki i kilkadziesiąt domów. W okresie wojny siedmioletniej, w latach 1760-1762 miasto okupowały wojska rosyjskie, a w 1807 r. Francuzi. Rozwój Koszalina rozpoczął się od roku 1816, kiedy to został on siedzibą rejencji i dużego garnizonu wojskowego. W XIX w. powstały pierwsze zakłady przemysłowe (fabryka maszyn rolniczych, papiernia, browar i inne). Duże znaczenie miała budowa połączeń kolejowych ze Szczecinem (1859), Gdańskiem (1869) i Kołobrzegiem (1899). W1911 r. uruchomiono komunikację tramwajową. Przed wojną Koszalin liczył około 34 tys. mieszkańców. W czasie działań wojennych został zniszczony w 40%, zdobyty przez wojska radzieckie 4 marca 1945 r. W1950 r. podjęto decyzję o ulokowaniu tu władz nowo utworzonego województwa koszalińskiego. Fakt ten spowodował szybkie tempo odbudowy. Do końca lat 50. odbudowano teren Starego Miasta. W późniejszych latach przystąpiono do budowy przemysłu i nowych osiedli mieszkaniowych.

ocena 4,4/5 (na podstawie 5 ocen)

A czemu by nie zaplanować wakacji nad morzem bałtyckim.
uzdrowiska, wypoczynek, Koszalin