noclegi na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Puck - zabytki

21 sierpnia 2011r.

Zabytki Pucka. Najstarszym pomnikiem przeszłości jest gotycki kościół z czasów książąt pomorskich. Dolna część wieży, znaczne partie murów prezbiterium oraz wspaniałej szczyt-nicy pochodzą z XIII wieku, ogromny zaś górujący nad miastem dach, zamknięty od zachodu ciężką, niską wieżą — z końca XV wieku. Wnętrze przedstawia trzynawową halę. Prezbiterium uzyskało piękne gwieździste sklepienie w 1645 roku a nawy przy końcu XIX wieku. W kościele na uwagę zasługuje kaplica Wejherów, mieszcząca się w prawej nawie koło wieży. Ufundował ją wojewoda malborski Ernest Wejher pod koniec XVI wieku. Portrety fundatora i jego żony, a także obraz przedstawiający "Ukrzyżowanie" (1597 rok) oraz predella w ołtarzu wykonane są prawdopodobnie przez znanego malarza obrazów religijnych dla Oliwy i Pelplina — Hermana Hahna. Obrazy powyższe należą do cenionych zabytków malarstwa XVI wieku. Piękną oprawę "Ukrzyżowania" stanowi barokowy, w drzewie rzeźbiony ołtarz z herbem Wejherów. Kaplicę zamyka prześliczna krata, najlepsze prawdopodobnie na Pomorzu osiągnięcie metalowej plastyki, gdańskiego zapewne mistrza (ok. 1587 r.) kuta misternie w żelazie o niezwykle delikatnym i wykwintnym rysunku wijących się spirali, zamkniętych umiejętnie metalowymi zdobinami. Kaplica Judyckiego, architektonicznie wielce udatna, wyróżniająca się na zewnątrz wdzięcznie uformowaną szczyt-nicą, dobudowana została do południowej nawy z początkiem XVII wieku. W kaplicy chrzcielnej, w północnej nawie przy wieży, znajduje się artystycznie rzeźbiona barokowa chrzcielnica z XVIII wieku. Prócz powyższych obiektów wspomnieć należy o gotyckich lichtarzach, mosiężnych pająkach z XVII wieku oraz późno-gotyckiej monstrancji. Wielkie i ciekawe pod względem treści obrazy w prezbiterium nie posiadają wartości artystycznej. Na jednym z nich znajduje się postać króla Jana Kazimierza. Miasto i port. Ozdobę położonego w centrum miasta rynku stanowią stare kamieniczki z XVIII i pocz. XIX wieku. Wąska uliczka Morska prowadzi obok kościoła do małego basenu, który jest przystanią rybacką i żeglarską. Niegdyś istniała tu ruchliwa dzielnica Korabne ze spichlerzami, murami obronnymi, bramami miejskimi i zamkiem, po których nie zostało śladu. Herb miasta, niegdyś ryba, od XVI w. występuje w postaci lwa trzymającego w pazurach rybę. Gospodarcze powiązanie z morzem wyraża się istnieniem bazy remontowej kutrów rybackich i rybołówstwem, uprawianym w zatoce przez puckich rybaków. Puck dzisiejszy, leżący w dość żyznej okolicy nad płytką i bezpieczną zatoką, ciekawy pod względem walorów krajoznawczych najbliższych okolic, wykorzystywany jest na Ośrodek Wczasów Letnich dla młodzieży z głębi kraju.

ocena 4,4/5 (na podstawie 5 ocen)

Oferty na wczasy i wakacje nad morzem.
Kościół, Puck, historia, nad morzem, Puck