noclegi na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Świerzno - Gryfice

06 czerwca 2012r.

ŚWIERZNO 14 km Duża wieś na skrzyżowaniu dróg do Trzebiatowa, Gryfic, Pobierowa i Kamienia Pomorskiego. Warto tutaj zobaczyć: * Kościół parafialny salowy, o konstrukcji ryglowej postawiony w 1681 r. na miejscu starszej kaplicy. Fundatorami byli Joachim Heinrich i Kaspar von Flemingowie, zaś budowniczym Christian Krone. W 1708 r. rozbudowano kościół od strony zachodniej, a budowniczowie Hans i Dawid Wangerinowie podpisali się na jednej z belek przyziemia. W 1727 r. kościół został przedłużony od wschodu a wnętrze wyposażono w nowe sprzęty. W 1939 r. malarz Hoffman wykonał nowe malowidła. Wnętrze jest jednoprzestrzenne z emporą muzyczną przy zachodniej ścianie. Fragment organów o trójdzielnej obudowie wykonanych w Szczecinie w 1907 r. Ołtarz typu ambonowego pierwotnie znajdował się w centrum kościoła. Pod posadzką znajduje się krypta grzebalna, są tu sarkofagi kamienne Bogislaffa Bodo von Fleminga (1671 - 1732) i Luoyse von Fleming (1685 - 1722). Górna część wieży jest odeskowana i zwieńczona hełmem ośmiobocznym. * Osiemnastowieczny ryglowy dwór wraz z zabudowaniami gospodarczymi należał do rodziny Flemingów. W barokowej głównej sali można podziwiać polichromię z 1778 r. Zniszczony dwór jest obecnie odbudowywany. * Park francuski z XVIII w. ze starodrzewem, rosną tu: modrzewie, jedlica Douglasa, kasztanowce, buki, przeważają graby pospolite. Dąb bezszypułkowy o obw. 440 cm (pomnik przyrody). CIEĆMIERZ 19 km Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1318 r. Wówczas książę Warcisław IV darował ją rycerzowi na Stuchowie, Hennigowi Behr. Od pocz. XVI w. wieś stanowiła własność miasta Trzebiatowa. * Kościół zbudowany został w 1604 r. jako filia ewangelickiej parafii w Cerkwicy. Ryglowy, założony na planie prostokąta bez wyodrębnionego prezbiterium (należy do najstarszych tego typu świątyń na Pomorzu Zachodnim, obok Dzisnej i Iglic). Przykryto go dachem dwuspadowym. Cechą charakterystyczną jest niespotykane nigdzie indziej zamocowanie dzwonu z 1768 r. pod okapem zachodniej, szczytowej części dachu. W 1934 r. dostawiono niewielką przybudówkę przy ścianie zachodniej. We wnętrzu emporę muzyczną wsparto na dwóch słupach. Oryginalny gotycki tryptyk z kościoła w Cieć-mierzu znajduje się od 1980 r. w katedrze szczecińskiej. Natomiast do miejscowego kościoła wykonano kopię. Po lewej stronie ołtarza stoi bogato polichromowana ośmioboczna ambona z 1784 r. Do dzisiaj zachowały się tylko fragmenty ornamentu roślinnego. CERKWICA 24 km Wieś o długiej historii. W 1124 r. przebywała tutaj misja chrystianizacyjna biskupa Ottona. W 1287 r. wystawiony został w Cerkwicy dokument mówiący o przekazaniu wsi Dresów żeńskiemu klasztorowi w Trzebiatowie. * Na wzniesieniu Dzwonnik znajduje się kościół zbudowany w XV w. z cegły, otoczony starodrzewem. Wieżę drewnianą na podstawie ceglano - kamiennej, dobudowano w późniejszym okresie. Wśród pól, w kępie drzew, na północ od kościoła znajduje się "Studzienka św. Ottona" i krzyż na kamiennym postumencie z XIX w. Studzienka upamiętnia misję chrystianizacyjną. * Niewielki park przechodzi w las. Rosną w nim stare lipy, buki, dęby, morwa biała i ałycza, kasztanowiec czerwony, katalpa zwyczajna i wejmutki. Trzebiatów (patrz trasa nr 4) 36 km Trasa nr 2b Droga Nr 105 (Kamień Pomorski) Świerzno - Gryfice Na tej trasie najcenniejszy jest park w Stachowie, dlatego polecana jest turystom o zamiłowaniach dendrologicznych. Kamień Pomorski (patrz trasa nr 2) 0 km Świerzno (patrz trasa nr 2a) 14 km

ocena 4,4/5 (na podstawie 5 ocen)

Oferty na wczasy i wakacje nad morzem.
Szczecin, nad morzem, w Polsce