noclegi na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Trzebiatów i jego zabytki

18 maj 2010r.

Zabytki Trzebiatowa Po zabytkach miasta oprowadza trasa spacerowa, a przy obiektach umieszczone są tablice objaśniające. Najcenniejszym zabytkiem Trzebiatowa jest gotycki kościół pw. NMP. Wzniesiony w latach 1305-1370. W 2. pol. XIX w. restaurowany i przebudowany (m.in. helm wieży). Jest to budowla halowa o trzech nawach krytych wysokim, dwuspadowym dachem. Od zachodu przylega wysoka wieża, w dolnej części na planie kwadratu, w górnej - ośmioboczna ze strzelistym hełmem. Partie boczne wieży, o wysokości hali, przykryte wraz z nią wspólnym dachem, dobudowano w XIX w. Długość kościoła wynosi 72 m, szerokość 26 m, wysokość wieży 90 m. W prezbiterium i nawach XV-wieczne sklepienia gwiaździste. Na łuku prezbiterium malowidło gotyckie przedstawiające proroków Starego Testamentu. Wystrój kościoła jest neogotycki i pochodzi z okresu przebudowy w latach 1865-1867. Ze starszego wyposażenia zachowały się płyty nagrobne (w posadzce pod wieżą). Najstarszą jest płyta Arnolda Cramphla z 1382 r., znajdująca się przy zachodniej ścianie, pod wieżą. W prawej nawie epitafium burmistrza Walentego Parchama z XVI w. W lewej, w bogato rzeźbionej ramie, epitafium poświęcone poległym w I wojnie światowej mieszkańcom Trzebiatowa. Na ścianach obu naw bocznych umieszczone są oparcia dawnych renesansowych stalli. Wzdłuż ścian biegną neogotyckie, drewniane empory, połączone poprzecznie przy prospekcie organowym. Organy pochodzą z 1842 r. Na wieży znajdują się trzy dzwony. Największy z nich Maria z 1515 r. ma 1,87 m średnicy i waży ok. 7,21. Pozostałe pochodzą z 1399 i 1905 r. Z wieży rozległy widok na okolicę. W rynku ratusz z 1701 r., zbudowany na miejscu starszego XV-wiecznego. Z pierwotnej budowli zachowały się w dolnej kondygnacji elewacji zachodniej jedynie trzy gotyckie arkady z glazurowanej cegły. Na dachu znajduje się wieżyczka z zegarem zwieńczona barokowym hełmem. Rynek otaczają kamieniczki mieszczańskie z XVI-XIX w. Na bocznej elewacji kamieniczki nr 26, narożnik ul. Zjazdowej, znajduje się sgraffito przedstawiające słonia podnoszącego trąbą J#f miecz, obok którego stoi poganiacz. Pomysłem do przedstawienia tak niezwykłej dekoracji było oprowadzenie po Pomorzu tego nieznanego tu zwierzęcia jesienią 1639 r. Wydarzenie to opisał pastor z Sarbii ...jesienią tego roku oprowadzano po okolicy niezmiernie wielkiego słonia, który dał się też widzieć w Trzebiatowie. Swój opis pastor zakończył zdaniem: spraw Boże aby te niezwykłe zwierzęta nie wyrządziły naszej ojczyźnie nic złego. W kamienicy urodził się Gustav Droysen (1808-1884), historyk niemiecki, profesor uniwersytetów w Ki-lonii, Jenie i Berlinie, autor prac z historii starożytnej. W narożniku ulic Daszyńskiego i 2 Pułku Ułanów kaplica pw. Św. Ducha (ob. cerkiew). Wymieniana już w pocz. XIV w. jako kaplica przyszpitalna. W obecnej formie wzniesiona w XV w., na początku XX w. przebudowana. Z kaplicą pw. Św. Ducha związany jest doniosły fakt historyczny. 13 grudnia 1534 r. zgromadzony tu sejm stanów pomorskich w obecności książąt i duchowieństwa uchwalił wprowadzenie na Pomorzu reformacji. Postanowienie sejmu brzmiało: Należy w całym kraju w sposób prawdziwy i czysty głosić świętą ewangelię, znieść wszelkie zwyczaje papistowskie i ceremonie, które są przeciwne Bogu, i ze służbą bożą w kościołach postępować tak jak postanawia ordynacja zaprojektowana przez doktora Bugen-hagena i innych kaznodziejów. Wydarzenie to oznaczało faktyczną likwidację katolicyzmu i katolickiej organizacji kościelnej na Pomorzu. Równocześnie zlikwidowano wszystkie klasztory, a dobra kościelne przeszły w ręce książąt pomorskich. Główną rolę na sejmie odgrywał Johann Bugenhagen (1485-1558), w latach 1504-1520 rektor miejscowej szkoły. Bugenhagen należał do czołowych postaci ruchu reformacyjnego, organizował kościół protestancki na Pomorzu. W 1534 r. przetłumaczył biblię M. Lutra na dialekt dolnoniemiecki (plattdeutsch). Na polecenie księcia Bogusława X napisał Pomeranię, pierwszą historię Pomorza. Na cmentarzu, poza murami miejskimi, kaplica pw. św. Gertrudy (ob. greckokatolicka). Wzniesiona w XIV w., w stylu gotyckim, jednonawowa z sześciokątnym prezbiterium. Z otaczających miasto dawnych fortyfikacji miejskich zachowały się znaczne fragmenty murów obronnych z Basztą Kaszaną z XIV w. Jest to ceglana budowla na planie koła o średnicy 4 m, nakryta dachem namiotowym. Z basztą związana jest legenda o obronie miasta przed atakiem mieszczan gryfickich, z którymi Trzebiatów prowadził ciągłe spory o żeglugę na Redze. Misa z gorącą kaszą, którą wypuścił z rąk strażnik miejski spadła i poparzyła podchodzących Gryficzan. Zaalarmowane przez strażnika miasto stanęło do obrony i atak przeciwnika został odparty. Corocznie w pierwszy weekend sierpnia organizowane jest Święto kaszy upamiętniające to wydarzenie. W pd.-wsch. narożniku Starego Miasta znajduje się zamek. Wznieśli go książęta pomorscy w pocz. XIII w., na miejscu dawnego grodu. Księżna Anastazja, żona Bogusława I, założyła w 1224 r. w budynkach zamkowych klasztor norbertanek. Po reformacji pomieszczenia były siedzibą urzędników książęcych. W1618 r. zamieszkała tu wdowa po księciu Filipie II - księżna Zofia. W1658 r. zamek przeszedł w ręce elektorów brandenburskich. W1679 r- częściowo spłonął, a w latach 1687-1694 przebudowano go według planów architekta Wiktora de Port na okazałą barokową rezydencję dla Wielkiego Elektora. Jego następca Fryderyk Wilhelm I nie przejawiał zainteresowania obiektem, w związku z czym zamek zaczął podupadać. W1727 r. był już kompletnie zdewastowany. Dopiero w 1750 r., kiedy do Trzebiatowa przeniesiono regiment dragonów, odbudowano go z przeznaczeniem na siedzibę dowódcy regimentu. W latach 1785-1795 funkcję tę pełnił książę Ludwik Wirtemberski. Pobyt księcia i jego małżonki Marii Anny, córki Izabeli Czartoryskiej, były okresem największej świetności zamku. Księżna Maria była wielką miłośniczką kultury i sztuki. Sprowadziła do Trzebiatowa nadwornego malarza Czartoryskich - Jana Rustena, który ozdobił sale zamkowe malowidłami. Na zamku odbywały się bale i koncerty. Księżna Maria znana jest jako autorka wydanej w 1816 r. poczytnej książki Malwina, czyli domyślność serca. W Trzebiatowie księżna próbowała też swoich sił w poezji. Pobyt Marii Czartoryskiej w Trzebiatowie nie trwał długo, jej małżeństwo wkrótce rozpadło się, a księżna powróciła do Polski. W1811 r. w zamku kwaterował pruski gen. Geb-hard von Bliicher (1742-1819), naczelny dowódca armii pruskiej w wojnie z Napoleonem, zwycięzca w bitwach pod Lipskiem i Waterloo. W XIX w. zamek przeznaczono na biura, przez co zmieniono całkowicie pierwotny charakter wnętrz. Po wojnie od lat 70. remontowany, w 1989 r. przeznaczony został na centrum kultury. Przy ul. Dworcowej, nad Regą zabytkowy most z 1905 r. Rzadkim na Pomorzu zabytkiem jest znajdujący się na przedmieściu, przy ul. Kilińskiego, krzyż pokutny. Na płycie o wymiarach 2 ><0,6 m wyryty jest słabo czytelny napis w języku niemieckim Jakub Wacholtz oczekuje łaski od Boga.

ocena 4,4/5 (na podstawie 5 ocen)

A czemu by nie zaplanować wakacji nad morzem bałtyckim.
wycieczki, wypoczynek, Trzebiatów, gotycki kościół, rynek, ratusz, arkady