noclegi na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Zwiedzamy Gród Wejherowa

23 lipiec 2013r.

ZWIEDZAMY GRÓD WEJHERA Interesujące centrum Wejherowa oraz kalwaria leżą na południe od drogi krajowej nr 6 i linii kolejowej Gdańsk-Szczecin. Trudności sprawić mogą ograniczenia ruchu kołowego w śródmieściu, ale wokół centrum znajduje się wiele miejsc parkingowych (ul. Św. Jana, Kościuszki, Mickiewicza, Reformatów). Chcąc dotrzeć do Kalwarii Wejherowskiej, trzeba przejechać przez miasto i udać się ulicą3 Maja (na południe w kierunku Strzepcza lub Kartuz) do rogatek miasta. Na zwiedzanie Wejherowa należy zarezerwować sobie co najmniej 2-3 godziny. Plac Wejhera, czyli Stary Rynek, jest miejscem, od którego można rozpocząć spacer po mieście. Tu i na pobliskim deptaku (wyłączone z ruchu kołowego fragmenty ul. Sobieskiego i 12 Marca) koncentruje się handlowe i kulturalne życie miasta. Tu usytuowane są także najciekawsze wejherowskie budowle. Centralne miejsce na placu zajmuje oczywiście pomnik Jakuba Wejhera, założyciela miasta. XVIII-wieczny szachulcowy szpitalik znajduje się przy zachodniej pierzei rynku. Pierwotnie pełnił on funkcję przytułku dla ubogich. Obok niego po prawej stronie dawniej znajdowała się karczma Pod białym łabędziem, a po lewej wznosi się wejherowska fara - kościół Św. Trójcy. W miejscu tym pierwotnie, zanim przystąpiono do budowy miasta, stała kaplica ufundowana przez Wejhera. Istniejącą dziś świątynię wybudowano z inicjatywy Piotra Przeben-dowskiego w 1755 roku i grun-"CT " " *"" " - townie rozbudowano w la- Wejherowski ratusz w południowej pierzei rynku tach 1927-1929. Wyposażenie kolegiaty nie jest zbyt okazale, choć pochodzi z czasu budowy. Warto zwrócić uwagę na ołtarz, ambonę, żyrandol i obraz "Ukrzyżowanie" (z roku 1689). Kolegiata pełni także rolę sali koncertowej. W jej wnętrzach odbywają się koncerty organowe, występują artyści, zespoły chóralne, a także orkiestry z programami religijno-kulturalnymi. Przy południowej pierze i rynku podziwiać można wzniesiony około 1680 roku Ratusz Miejski (kilka razy przebudowywany) i mieszczańską kamieniczkę z XVIII stulecia. Stare secesyjne budynki zachowały się także po wschodniej stronie placu Wejhera. Rynek wraz z wyłączonymi z ruchu kołowego odcinkami ulic Sobieskiego i 12 Marca tworzy tradycyjne już miejsce spacerowe. Wejherowski deptak niepowtarzalny klimat zawdzięcza remontom przeprowadzonym w ostatnich latach oraz zachowaniu większości starej zabudowy. Od strony wschodziej w zasadzie deptak zamyka rzeczka Cedron, nad którą zlokalizowano elegancki hotel oraz zachowały się XIX-wieczne młyny. Z drugiej strony deptak dochodzi prawie do głównego skrzyżowania dróg w mieście. Barokowy kościół klasztorny św. Anny znajduje się przy południowo-wschodnim narożniku Rynku. Franciszkańscy zakonnicy zostali tu sprowadzeni z wielkopolskiego Osieka. Upiększany przez stulecia kościół w XIX wieku, na mocy zarządzeń królów pruskich, został odebrany reformatom, którzy powrócili tu dopiero po roku 1920. Ze względu na wyposażenie kościół franciszkański jest najbogatszy z wejherowskich świątyń. W 1999 roku został podniesiony do rangi sanktuarium maryjnego. Największym skarbem kościoła franciszkańskiego jest słynący łaskami Obraz Matki Bożej Wejherowskiej Uzdrowicielki na Duszy i Ciele, koronowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II 5 czerwca 1999 roku na sopockim hipodromie. Prawdziwą atrakcją dla turystów mogą być znajdujące się pod kościołem krypty. Tu pochowano szczątki Wejherów i Przebendowskich. Krypty te są udostępnione do zwiedzania, jednak wcześniej należy się telefonicznie umówić z franciszkańskim furtianem (058/672 17 55). Obok kościoła znajdują się stare zakonne zabudowania gospodarcze oraz budynki szkolne z końca XIX stulecia. Zespół pałacowo-parkowy Przebendowskich jest jedną z najciekawszych budowli poza centrum miasta. Najłatwiej dotrzeć tam z pl. Wejhera ul. Klasztorną (obok kościoła klasztornego). Choć powszechnie nazywa się go Pałacem Przebendowskich, wznieśli go na przełomie XVIII i XIX wieku Keyserlingkowie. Po wojnie znajdował się tu zakład opiekuńczy dla młodzieży męskiej, a od 1993 roku jest to siedziba Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. To jedyna placówka muzealna na Kaszubach zajmująca się całokształtem twórczości lite-racko-muzycznej Pomorza. Muzeum powstało w Wejherowie w 1967 roku, nawiązując do tradycji muzeum regionalnego działającego w Sopocie w łatach 1913-1918. Po trwającym kilka lat remoncie w Pałacu Przebendowskich powstały eleganckie sale wystawowe i konferencyjne oraz nowoczesne pracownie, umożliwiające pełne korzystanie z bogatych zbiorów. Główną ich część stanowi spuścizna wielkich twórców kaszubskich i dary osób prywatnych, pogrupowane w działach historii, literatury i prasy oraz sztuki śpiewaczej i muzyki na Kaszubach oraz Pomorzu. Ewenementem na skalę całego Pomorza Nadwiślańskiego są odkryte podczas renowacji oryginalne ścienne malowidła w salach parteru. Taki sposób zdobienia ścian bliższy jest tradycjom śródziemnomorskim niż środkowoeuropejskim. Z pieczołowitością przywrócono im dawną świetność. Od wiosny 2009 w dwóch salach prezentowany jest także zalążek stałej ekspozycji muzu-ealnej - kaszubskie sprzęty muzyczne oraz wnętrze karczmy. Muzeum otwarte jest dla turystów w godz. od 8 do 15.30, a po zwiedzaniu można też przespacerować się po sporym przypałacowym parku, którego zasadniczą część (za stawem) stanowi od lat park miejski. Znajduje się tu m.in. ogródek jordanowski dla dzieci. Przez park można dojść także do amfiteatru i opisanej poniżej kalwarii. W najbliższych planach jest także otwarcie w podziemiach pałacu niewielkiej kawiarni-restauracji ze stolikami w przypałacowym ogrodzie. Neogotycki kościół św. Stanisława Kostki, zwany przez wejherowian Św. Leonem, jest najbardziej "rzucającym się w oczy" budynkiem starego Wejherowa. Usytuowany jest przy rondzie u zbiegu ul. Sienkiewicza, Sobieskiego i 3 Maja. Wybudowano go pod patronatem cesarza Wilhelma IV w latach 1905-1908 dla licznej w mieście grupy niemieckich urzędników i przemysłowców. Po wojnie kościół został przejęty przez katolików. Naprzeciwko świątyni znajduje się budynek najsłynniejszego na północnych Kaszubach Gminazjum Wejherowskiego. Przez lata kształciła się tu młodzież z okolic Kartuz, Wejherowa i Pucka. Mimo prowadzonej przez Niemców antypolskiej polityki było kuźnią polskości. Do Kalwarii Wejherowskiej można dotrzeć ulicami 3 Maja i Marynarki Polskiej, jadąc na południe (w kierunku lasu) lub przechodząc od Pałacu Przebendowskich przez park. Kaszubska Jerozolima od trzystu lat gości co roku w czasie trzech odpustów pielgrzymów z całych Kaszub - spod Kościerzyny, Kartuz, Luzina, Pucka i z Półwyspu Helskiego. Składa się na nią 26 budowli, w tym jedna poza terenem kalwarii (powstała najpóźniej Brama Oliwska). Wszystkie kaplice i kalwaryjskie ścieżki zostały gruntowie odnowione w latach 2007-2008, zyskując m.in. nowe oświetlenie, oznakowanie, ławeczki itp. Ze względów bezpieczeństwa kaplice są na co dzień zamkię-te, a zwiedzający pragnący zajrzeć do wnętrz, muszą się wcześniej umówić z o. franciszkanami, który opiekują się kalwarią (058 672 17 55). Na terenie kalwarii znajdują się następujące kaplice: 1.Kaplica "Wniebowstąpienia Pańskiego" (1665 r.). Usytuowana na "Górze Oliwnej", jest najpiękniejszą z kaplic. Wewnątrz obraz olejny i wykute w posadzce ślady stóp nawiązują symbolicznie do miejsca wniebowstąpienia Jezusa. 2.Kaplica "Agonii Chrystusa" (Ogród Get-semani - 1653 r.) na zboczu "Góry Oliwnej", ufundowana została przez opata klasztoru oliwskiego. Wydatnie pilistrowa-na, typowa budowla barokowa. Wewnątrz znajdują się trzy obrazy. 3.Kaplica "Zdrady Judasza" (Pojmania Pana Jezusa) - o kształcie rotundy, ufundowana przez Jakuba Wejhera. Piękny Na ka lwa ryj s ki ej dróżce ścienny obraz przedstawia scenę pojmania Chrystusa. Nad wejściem wisi metalowy krzyż w kształcie krzyża arcybiskupiego. 4.Kaplica "Grobu Matki Bożej" (1657 r.). Mate okienka wpuszczają do wnętrza niewiele światła. Całość sprawia wrażenie grobowca. Wewnątrz znajduje się malowidło inspirowane obrazem "Zaśnięcie NMP" z kościoła klasztornego w Wejherowie. 5.Kaplica "Cedron" położona jest nad rzeką Białą i ufundowana została przez Keyserlingków w 1855 roku. Wcześniej istniał tu most, będący stacją modlitewną. Na tylnej ścianie wisi ciekawy obraz olejny, przedstawiający Jezusa "pławionego" w wodach Cedronu. 6.Kaplica "Brama Wód - Źródlana" (1654 r.) nawiązuje do bramy, którą wprowadzono Chrystusa do Jerozolimy. Po wojnie zmieniono wystrój wnętrza - obecnie znajdują się tu 2 obrazy. 7.Kaplica "Dom Arcykapłana Annasza" (1557 r.) to mała kaplica ufundowana przez Jakuba Wejhera. Wewnątrz znajduje się obraz z 1952 roku przedstawiający Jezusa przed Annaszem. Kaplice: 1. Wniebowstąpienia Pańskiego; 2. Agonii Chrystusa; 3. Zdrady Judasza; 4. Grobu Matki Bożej; 5. Cedron; 6. Brama Wód - Źródlana; 7. DomArcykaptanaAnna-sza; 8. Wieczernik; 9. Dom Matki Bożej; 10. Dom Kajfasza; 11. Patac Piłata - Pretorium; 12. Pałac Heroda; 13. Podjęcie Krzyża; 14. Pierwszego Upadku; 15. Spotkania; 16. Szy-mona Cyrenejczyka; 17. Weroniki; 18. Drugiego Upadku - Brama Łez; 19. Płaczących Niewiast; 20. Trzeciego Upadku; 21. Obnażenia Chrystusa; 22. Przybicia do Krzyża; 23. Trzech Krzyży; 24. Piety; 25. Grobu Pańskiego; 26. Nowej Jerozolimy-BramaOliwska

ocena 4,4/5 (na podstawie 5 ocen)

Oferty na wczasy i wakacje nad morzem.
w Polsce, nad morzem, wycieczki, wypoczynek, Wejherowo, wypoczynek, Kaszuby, Pomorze, spacery, zabytki, Zwiedzanie