noclegi na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1  2  [3]  4  5  ... 20  Następna >

Budynek Poczty Polskiej, Targ Drzewny

22 październik 2011r.

Po przeciwnej stronie placu Budynek Poczty Polskiej **. Wzniesiony w 1. 1838—44 jako szpital. Po przebudowie dokonanej przez Czesława Swiałkowskiego dnia 5.1. 1925 r. został w nim otwarty Polski Urząd Pocztowy nr 1. Mieściła się tu również Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Gdańsku. Pierwszego września 1939 r. o godzinie 4,45, równocześnie z napaścią na Westerplatte, nastąpił atak bojówek hitlerowskich na pocztą. Załoga poczty, ok. 50 ludzi uzbrojonych w karabiny i granaty, lecz przecież nie wyćwiczonych jak formacje SS i policji, które nacierały, dzielnie odpierała ataki. Już w pierwszej fazie walki zginął dowódca obrony Konrad Guderski. Na jego miejscu stanął Alfons Flisykowski. Po pierwszym, nieudanym ataku ok. godz. 9 Niemcy wprowadzili do akcji samochody pancerne. Nie uzyskawszy sukcesu, o godz. 15 rozpoczęli regularne ostrzeliwanie budynku z dział, jednocześnie pod osłoną nawały ogniowej przy pomocy miotaczy ognia podpalono budynek. Po 14 godzinach bohaterskiej obrony zapadła decyzja poddania sią. W trakcie wywieszania białej flagi Niemcy zastrzelili dyrektora Okrągu Poczt i Telegrafów, Jana Michonia.


Ratusz Staromiejski w Gdańsku

27 październik 2011r.

Ratusz Staromiejski powstał w 1. 1587—89 (prace we wnętrzu do 1595 r.) i jest dziełem Antoniego van Obberghena. W trakcie pruskiej konserwacji dawne lico ceglane zastąpiono nieprzyjemną w kolorycie i fakturze cegłą klinkierową i tynkiem. Powojenny remont w 1963 r. odkrył spod tynków część dawnej elewacji północnej i zachodniej. Bryła budynku, zwarty prostokąt z narożnymi wieżyczkami, nawiązuje do tradycji niderlandzkiego budownictwa komunalnego. Górną kondygnację wydziela delikatny gzyms; również i inne detale kamienne stosowane są powściągliwie. Między ceglanymi wieżyczkami naroży arkadowa attyka zakrywa część dachu. Smukła wieżyczka koronuje bryłę ratusza. Manierystyczny portal główny o interesujących ornamentach okuciowych, wykonanych negatywowo na dolnych kwadrach i maszkaronach w górnej części, jest ozdobiony we fryzie herbem Polski. W ten sposób zaakcentowano municypalną funkcję budynku. We fryzie międzykondygnacj owym herby Prus Królewskich i Gdańska. W sieni brązowa plakietka z popiersiem Jana Heweliusza (1611—87), najsłynniejszego po Koperniku astronoma polskiego, gdańszczanina mieszkającego na Starym Mieście.


Ustka Dzisiaj

27 październik 2011r.

Ustka Dzisiaj Miasteczko wyzwolone zostało 8 marca 1945 roku przez wojska radzieckie wchodzące w skład II Frontu Białoruskiego. Przedwojenne kąpielisko z nielicznymi zakładami i drobnymi warsztatami służącymi gospodarce morskiej było mocno zniszczone. Ocalały nieliczne budynki mieszkalne. ..."Napływająca ludność podejmuje-ofiarne starania o uruchomienie zrujnowanych warsztatów. Przystąpiono do wydobycia i remontowania zatopionych łodzi rybackich oraz budowy nowych...." (z kroniki 1945 roku). Uruchomiony zakład otrzymał nazwę Stoczni Rybackiej. Potencjał nowej stoczni składał się w 1945 roku z dwóch drewnianych szop, zdewastowanego wyciągu łodziowego i warsztatu ślusarskiego. Za. o się więc najpierw remontem wydobytych wraków łodzi rybackich. W latach 1947—52 zbudowano pierwszą obszerną halę, co pozwoliło podjąć produkcję drewnianych kutrów i łodzi motorowych. Przedsiębiorstwo otrzymało nazwę "Stocznia Ustka".


Historia Ustki

27 październik 2011r.

Historię Ustki na przestrzeni kilku stuleci wyznacza jej funkcjonowanie jako — najpierw osady rybackiej, później portu handlowego, który raz wznosił się na wyżyny swego rozkwitu, kiedy indziej spadał do miana przystani płaskich łodzi "promowych" przywożących z redy towary przeładowane z zakotwiczonych statków. Bywały bowiem w historii Ustki i takie lata, kiedy podejmowano prace remontowe i pogłębianie zamulonego i zasypanego piaskiem toru wodnego Słupi dopiero w momencie, kiedy ławice łososia nie mogły tędy przepłynąć śpiesząc w górę rzeki na tarliska. Ta królewska ryba — doceniana już wówczas jako produkt żywnościowy — miała więc swój wpływ na dzieje portu.


Ustka

27 październik 2011r.

Ustka jest drugim portem co do wielkości na Pobrzeżu Słowińskim. Miasto rozłożyło się u ujścia Słupi do Zatoki Słupskiej Morza Bałtyckiego. Bzeka dzieli miasteczko na dwie części — zachodnią przemysłową i wschodnią wczasowo--uzdrowiskową. Od lipca 1977 roku Ustka posiada własne PP "Uzdrowisko Ustka" z bazą sanatoryjną na 600 miejsc w zakładowych ośrodkach wczasowych. W planach rozbudowy miasta przewiduje się budowę uzdrowiskowych sanatoriów i nowoczesnego zakładu przyrodoleczniczego. W 1978 roku uzdrowisko świadczyło usługi prawie 7 tysiącom kuracjuszy i wczasowiczów. W przeliczeniach tzw. nasycania przemysłem na jednego mieszkańca Ustka zdecydowanie wiedzie prym w województwie, posiadając zinaną w przemyśle okrętowym stocznię, port przeładunkowy małych statków towarowych, dwa przedsiębiorstwa połowowe "Korab" i "Łosoś", liczne warsiztaty i zakłady kooperujące z przemysłem Słupska.


Brama Żuławska

09 październik 2011r.

Brama Żuławska, zbudowana w 1628 r. przez Jerzego Strakowskiego, reprezentuje styl manieryzmu północnego i jesv bardzo bliska kompozycją powstałej dwa lata wcześniej Bramie Nizinnej. Rozebranie wałów, zasypanie fosy, podwyższenie terenu wokół zmieniło zupełnie jej otoczenie. Brama Żuławska została pozbawiona od strony miasta pary skrzydeł, w których mieściły się wartownie i bocznych skrzydeł od frontu. Z nisz od strony wschodniej, znajdujących się w drugiej kondygnacji po obu stronach wielkiego herbu Gdańska, zniknęły dekoracyjne posągi. Po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych mieszczą się tu pracownie konserwatorskie Centralnego Muzeum Morskiego.


Kościół Św. Piotra i Św. Pawła

06 wrzesień 2011r.

Kościół Sw. Piotra I Sw. Pawła, dawny parafialny 43 Starego Przedmieścia, zaczęto budować w 1393 r. W 1424 r. pożar uszkodził budynek. Zaczęta w 1. 1486—87 odbudowa doprowadziła do podwyższenia dawnej niskiej budowli w wyniosłą halę trzynawową na planie wydłużonego prostokąta. W 1514 r. zakończono budowę przykryciem naw sklepieniem kryształowym. Zniszczony w 1945 r. i użytkowany tylko w części północnej. W murze wydzielającym dawny cmentarz znajdują się dwa portale barokowe z 1645 i 1652 r., których detale kamieniarskie w znacznym stopniu wymieniono na nowe. Ul. Żabi Kruk dochodzimy do al. Leningradzkiej, którą skręcamy w lewo, następnie ul. Zbytki dochodzimy do ul. Ogarnej, skąd rozpoczyna się trasa 4.


Strona 3 z 20, < Poprzednia  1  2  [3]  4  5  ... 20  Następna >