noclegi na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1 ...  2  3  [4]  5  6  ... 20  Następna >

Mała Zbrojownia

08 wrzesień 2011r.

Mała Zbrojownia znajduje się w zachodniej części pl. Wałowego. Zbudowana w 1. 1643—45 przez Jerzego Strakow-skiego, syna znanego budowniczego Jana. W 1833 r. zlikwidowano dekoracyjne szczyty lukarn i podwyższono otwory przelotowe od strony pl. Wałowego. Zniszczona w czasie działań wojennych, odbudowana jako zajezdnia taksówek miejskich (proj. odbudowy Józef Chrzanowicz, Wacław Witkiewicz). Budynek na planie wydłużonego prostokąta, dłuższym bokiem oparty o wał ziemny. Strakowski nawiązał do lokalnej tradycji nie tylko formą szczytów i przykryciem każdej z naw oddzielnym dachem, lecz również akcentami kamiennych bloków zdobiących otwory bramne. Tablica fundacyjna z datą ,.1645" i herbem miasta jest przykładem dobrej roboty kamieniarskiej i wykwintnego rysunku ornamentów małżowinowych.


Muzeum Narodowe

07 wrzesień 2011r.

Muzeum Narodowe mieści się w budynku po gimnazjalnym. Już w 1848 r. Rudolf Freytag, miłośnik dawnej sztuki, zaczął tu gromadzić zbiory sztuki. W i. 1867—1872 dokonano generalnego remontu i częściowej regotyzacji budynku. W 1872 r. utworzono muzeum miejskie. Zachowane tylko w niewielu miejscach elewacji dawne cegły gotyckie świadczą, że jest to budowla gotycka. Do czasu zniszczenia w 1945 r. mieściło się tu muzeum miejskie. Gdy po wojnie przybyła ekipa polskich historyków sztuki, zastała na wpół spalony, zniszczony budynek. Zbiory uległy rozproszeniu, Niemcy zniszczyli lub wywieźli księgi inwentarzowe. Po przeprowadzeniu poszukiwań i zabezpieczeniu znalezisk zbiory muzealne liczyły w 1945 r. ok. 800 przedmiotów. Po dokonaniu częściowej odbudowy otwarcie muzeum nastąpiło w dniu 30.V.1948 r. Nazwę "Muzeum Pomorskie" otrzymało w dniu 1.VII.1948 r. Dnia 7 października 1972 r. Minister Kultury i Sztuki nadał gdańskiej placówce rangę Muzeum Narodowego.


Targ Węglowy

21 październik 2011r.

Targ Węglowy. Obecnie główną jego dominantą jest nowy budynek teatru wzniesiony obok Zbrojowni. Naprzeciw teatru zarysowują się sylwety akcentujące Drogę Królewską — Dwór Bractwa Św. Jerzego, zespół Wieży Więziennej i Katowni, Brama Wyżynna ginąca obecnie między budynkiem PKO a szklanym pawilonem. W przyszłości naprzeciwko Zbrojowni staną budynki mieszczące punkty usługowe, m. in. tak bardzo konieczny w tym miejscu bar szybkiej obsługi. Między Zbrojownią a Dworem Bractwa Sw. Jerzego znajdują się resztki dawnych umocnień gotyckich: Baszta Słomiana 6, gotycka z XIV w., mur wysoki, którego budowę zaczęto jeszcze w 1343 r. W jedną z baszt — Studzienną, zaznaczoną podestem, wmurowano kamień ku czci Obrońców Wybrzeża. Tuż obok Dworu widoczny jest mały odcinek muru niskiego, którego zadaniem było wzmocnienie obrony miasta. Budynek TEATRU WYBRZEŻE powstał w wyjątkowo krótkim, jak na obecne warunki, czasie. Projekt pod kierunkiem Lecha Kadłubowskiego a następnie Daniela Olędzkiego zaczęto opracowywać w 1952 r. Powierzchnia zabudowana budynku głównego wynosi 2242,2 m2, kubatura — 36 167 m3, wysokość części scenicznej — 22,50 m. Parter mieści 300 osób, każdy z dwóch balkonów po 200 — razem 700 widzów. Koszt budowy 63 min zł.


Zbrojownia

19 październik 2011r.

Zbrojownia. Zbrojownia jest wybitnym na skalę światową dziełem manieryzmu niderlandzkiego. Projekt wykonał niewątpliwie Antoni van Obberghen, Flamand z Mechelen, piastujący w Gdańsku funkcję budowniczego miejskiego. Główne prace budowlane zrealizowano w 1. 1602—05. W 1600 r. zaczęto wykopy pod budynek, co pozwala przypuszczać, że projekt musiał być zatwierdzony przez Radę miasta. Wielka zaraza w 1602 r. zabrała w Gdańsku ok. 15 tys. mieszkańców (tj. niemal 30°/o ludności), klęska ta zahamowała postęp prac. Nic też dziwnego, że w grudniu 1602 r., gdy zaraza minęła, Rada wysłała mistrza rzeźbiarskiego Willema van der Meer do Lubeki celem zwerbowania 20 towarzyszy sztuki murarskiej i kamieniarskiej. Tenże mistrz kierował pracami przy tylnej, zwróconej ku wałom, elewacji zachodniej. Data "1605" umieszczona w elewacji frontowej — od ul. Piwnej — nie oznacza bynajmniej zakończenia prac. Jeszcze w 1. 1606—07 mistrz Abraham van den Blocke, kierujący pracami przy elewacji frontowej, otrzymywał wypłaty za budowę studzienki przed fasadą, a za inne prace wypłaty trwały (m. in. za złocenia) do 1609 r. Pracami murarskimi kierował budowniczy Jan Strakowski, który miał do pomocy 60 ludzi. Inni mistrzowie cechowi byli zobowiązani przysyłać swoich czeladników na budowę. Jak stąd widać — używając współczesnych określeń — była to budowa priorytetowa.


Jarmark Dominikański

01 październik 2011r.

Jarmark Dominikański, który jest wielką atrakcją każdego lata w Gdańsku, wywodzi się z tradycji wieków średnich, w 1260 r. papież Aleksander IV nadał gdańskim dominikanom przywilej odpustowy. Odtąd na dzień 4 sierpnia — świętego Dominika — ściągały tu liczne tłumy, co z kolei spowodowało napływ licznych kupców i tak zaczęła się tradycja gdańskiego "Dominika", który od wieków odbywał się aż po 1939 r. W roku 1972 przywrócono tę piękną tradycję. Jarmark Dominikański charakteryzuje się przeogromną ilością różnorodnych imprez. Zmienia się na ten czas charakter wielu ulic Głównego Miasta. Występują na nich liczne zespoły. W tradycyjnym już festiwalu mody połączonym ze sprzedażą biorą udział wiodący producenci; wiele towarów pojawia się tu po raz pierwszy. Giełdy rzemiosła, malarstwa, rzeźby i ceramiki towarzyszą perskiemu targowi, na który każdy przynosi wszelakie starocie z domu. Wesoło i barwnie jest w trakcie gdańskiego Dominika.


Kościół Św. Jana, Kościół Św. Mikołaja

17 październik 2011r.

Kościół Św. Jana powstał na terenie podmokłym, który został zasiedlony dopiero w 2 poł. XIV w. Pierwotnie znajdowała się tu mała kaplica. W 1358 r. kościół był filią parafialnego kościoła Sw. Katarzyny na Starym Mieście. Budowa świątyni trwała od 2 poł. XIV w., przez 1 poł. XV w., przekształcono wówczas pierwotny kościół zapewne bazylikowy — w halowy. W kilku etapach powstawała wieża, sklepienia zbudowano w 1. 1463—65.


Centralne Muzeum Morskie

13 październik 2011r.

Centralne Muzeum Morskie** w Gdańsku powstało z inicjatywy społecznej. W 1959 r. założono Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Morskiego, a wkrótce potem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej postanowiło poprzeć tę inicjatywę. W 1960 r. powstał Oddział Morski Muzeum Pomorskiego, a dnia 20.VII.1962 r. otwarto Muzeum Morskie podniesione następnie do rangi Centralnego Muzeum Morskiego. Ekspozycja obejmuje: żeglugę słowiańską do XIII w., spław wiślany w XV—XVIII w., Gdańsk — główny port Rzeczypospolitej, rozwój portu gdyńskiego w 1. 1920—39, gospodarkę morską Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przemysł okrętowy, flotę handlową. Wśród eksponatów szczególne zainteresowanie budzą historyczne modele dawnych statków i okrętów wojennych, zrekonstruowane urządzenie dźwigowe Żurawia, modele nowoczesnych statków, urządzeń portowych, stoczniowych itp. Zapoznanie się z wystawą powinno być przygotowaniem do wycieczek po portach.


Strona 4 z 20, < Poprzednia  1 ...  2  3  [4]  5  6  ... 20  Następna >